Chuyên mục giải đáp

Cao su lưu hoá có những ưu điểm gì so với cao su không lưu hoá. Cao su isopren  lưu hoá chứa 2% lưu huỳnh, hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối disunfua S-S, giả thiết rằng S đó thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su.

Cao su lưu hoá có những ưu điểm gì so với cao su không lưu hoá. Cao su isopren  lưu hoá chứa 2% lưu huỳnh, hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối disunfua S-S, giả thiết rằng S đó thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su.

 •   13/11/2023 02:29:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Cao su lưu hoá có những ưu điểm gì so với cao su không lưu hoá. Cao su isopren  lưu hoá chứa 2% lưu huỳnh, hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối disunfua S-S, giả thiết rằng S đó thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su.
Cho m gam chất hữu cơ X mạch hở, tác dụng vừa đủ với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2 về số mol, sản phẩm hữu cơ thu được gồm một muối Z và 3,2 gam một ancol Y (đơn chức).

Cho m gam chất hữu cơ X mạch hở, tác dụng vừa đủ với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2 về số mol, sản phẩm hữu cơ thu được gồm một muối Z và 3,2 gam một ancol Y (đơn chức).

 •   03/11/2023 10:48:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Cho m gam chất hữu cơ X mạch hở, tác dụng vừa đủ với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2 về số mol, sản phẩm hữu cơ thu được gồm một muối Z và 3,2 gam một ancol Y (đơn chức). Cho 3,2 gam Y vào bình đựng Na dư, thấy khối lượng chất rắn trong bình đựng Na tăng 3,1 gam so với khối lượng Na ban đầu.
Phèn chua là một loại muối sunfat kép có công thức KAl(SO4)2.12H2O. a. Khi hòa tan phèn chua trong nước, dung dịch thu được có thể có những ion nào (bỏ qua tương tác của ion sunfat với nước) và có môi trường axit hay bazơ? Giải thích.

Phèn chua là một loại muối sunfat kép có công thức KAl(SO4)2.12H2O. a. Khi hòa tan phèn chua trong nước, dung dịch thu được có thể có những ion nào (bỏ qua tương tác của ion sunfat với nước) và có môi trường axit hay bazơ? Giải thích.

 •   03/11/2023 10:47:00 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Phèn chua là một loại muối sunfat kép có công thức KAl(SO4)2.12H2O.a. Khi hòa tan phèn chua trong nước, dung dịch thu được có thể có những ion nào (bỏ qua tương tác của ion sunfat với nước) và có môi trường axit hay bazơ? Giải thích.b. Thêm V ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100 ml dung dịch KAl(SO4)2 0,1M thu được 2,1375 gam kết tủa. Tính giá trị của V.
Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch riêng rẽ đựng trong các lọ mất nhãn sau: (NH4)2SO4; NH4NO3; FeCl3; Mg(NO3)2; Al(NO3)3.

Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch riêng rẽ đựng trong các lọ mất nhãn sau: (NH4)2SO4; NH4NO3; FeCl3; Mg(NO3)2; Al(NO3)3.

 •   03/11/2023 10:46:00 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch riêng rẽ đựng trong các lọ mất nhãn sau: (NH4)2SO4; NH4NO3; FeCl3; Mg(NO3)2; Al(NO3)3.
Trình bày phương pháp điều chế kim loại canxi và kim loại magie từ quặng đôlômit (CaCO3.MgCO3) với điều kiện chỉ dùng nước, dung dịch HCl (các thiết bị thí nghiệm có đủ).

Trình bày phương pháp điều chế kim loại canxi và kim loại magie từ quặng đôlômit (CaCO3.MgCO3) với điều kiện chỉ dùng nước, dung dịch HCl (các thiết bị thí nghiệm có đủ).

 •   03/11/2023 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Trình bày phương pháp điều chế kim loại canxi và kim loại magie từ quặng đôlômit (CaCO3.MgCO3) với điều kiện chỉ dùng nước, dung dịch HCl (các thiết bị thí nghiệm có đủ).
Chất X có công thức phân tử C8H15O4N. Từ X có hai biến hóa sau ...ác định công thức cấu tạo có thể có của X

Chất X có công thức phân tử C8H15O4N. Từ X có hai biến hóa sau ...ác định công thức cấu tạo có thể có của X

 •   03/11/2023 10:44:00 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Chất X có công thức phân tử C8H15O4N. Từ X có hai biến hóa sau :
Bốn chất hữu cơ X, Y, Z, T là các đồng phân cấu tạo của C4H8O2, có đặc điểm sau:

Bốn chất hữu cơ X, Y, Z, T là các đồng phân cấu tạo của C4H8O2, có đặc điểm sau:

 •   03/11/2023 10:42:00 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Bốn chất hữu cơ X, Y, Z, T là các đồng phân cấu tạo của C4H8O2, có đặc điểm sau:- X, Y, Z, T đều tham gia phản ứng với dung dịch NaOH.- X có mạch cacbon phân nhánh, tác dụng được với dung dịch NaHCO3.
Có 6 lọ hoá chất bị mất nhãn, trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: NaHSO4, Na2CO3, AlCl3, Fe(NO3)3, NaCl, Ca(NO3)2.

Có 6 lọ hoá chất bị mất nhãn, trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: NaHSO4, Na2CO3, AlCl3, Fe(NO3)3, NaCl, Ca(NO3)2.

 •   03/11/2023 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Có 6 lọ hoá chất bị mất nhãn, trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: NaHSO4, Na2CO3, AlCl3, Fe(NO3)3, NaCl, Ca(NO3)2.
Sơ đồ phản ứng 7

Sơ đồ phản ứng 7

 •   22/10/2023 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Cho các chất sau: CO2, Na2CO3, CaCO3, Ca(HCO3)2.
Sơ đồ phản ứng 6

Sơ đồ phản ứng 6

 •   22/10/2023 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 549
 •   Phản hồi: 0
(1) C3H8 C2H4 + CH4
(2) 2CH2=CH2 + O2 2CH3CHO
(3) CH3CHO + H2 CH3CH2OH
Sơ đồ phản ứng 5

Sơ đồ phản ứng 5

 •   22/10/2023 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:
CH4 A B C D E + B
A: C2H2, B: CH3CHO, C: CH3COOH, D: CH3COOC2H3, E: CH3COONa .
Sơ đồ phản ứng 4

Sơ đồ phản ứng 4

 •   22/10/2023 10:18:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Xác định các chất và hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:
Sơ đồ phản ứng 3

Sơ đồ phản ứng 3

 •   22/10/2023 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển hoá sau (ghi điều kiện phản ứng nếu có):X1(C2H6O) X2 X3 X4 X5 X6 X7(C2H6O)
Sơ đồ phản ứng 2

Sơ đồ phản ứng 2

 •   22/10/2023 10:11:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Cho A, B, C, D, E là các muối vô cơ có gốc axit khác nhau.
Bài tập sơ đồ phản ứng 1

Bài tập sơ đồ phản ứng 1

 •   22/10/2023 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Xác định các chất hữu cơ A, B, C, D, E thích hợp thỏa mãn sơ đồ phản ứng sau:
Đáp án module 5 THPT (BDTX chương trình 2018)

Đáp án module 5 THPT (BDTX chương trình 2018)

 •   06/12/2021 08:50:00 PM
 •   Đã xem: 3211
 •   Phản hồi: 0
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Tân Yên số 1 năm học 2021 - 2022

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Tân Yên số 1 năm học 2021 - 2022

 •   20/08/2021 07:13:00 AM
 •   Đã xem: 1724
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

BÀI GIẢNG LUYỆN THI
Xem thêm video bài giảng khác của thầy trên YOUTUBE TẠI ĐÂY
 
Thống kê
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay2,597
 • Tháng hiện tại135,071
 • Tổng lượt truy cập9,600,445

Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan về website       được bố cục theo cấu trúc, gồm các nội dung chính:   Kỹ năng học tập - chọn nghề Kiến thức hóa học Phần mềm giáo dục Hóa học và ứng dụng Thí nghiệm Hóa học vui Thí nghiệm Hóa học Chuyên đề Hóa học Đề thi -...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây