Giải chi tiết - Đề thi thử đại học lớp 11 học kỳ 2

Thứ hai - 16/04/2018 23:58
ĐỀ THI KHẢO SÁT NĂM HỌC 2017 – 2018MÔN:HÓA HỌC 11
Giải chi tiết - Đề thi thử đại học lớp 11 học kỳ 2
Câu 1:( 2 điểm)    Hoàn thành các phản ứng sau ( ở dạng cấu tạo thu gọn)
1) CH3-CH2-CH3 + Cl2 à CH3CHCl-CH3 (spc) + CH3CH2CH2Cl(spp) + HCl
2) CH2=CH2 + Br2 ( dung dịch)àCH2Br-CH2Br
3) Trùng hợp nCH2=CH2 à -(CH2-CH2-)n
4) axetilen sục vào dung dịch AgNO3/NH3 à C2Ag2 + 2NH4NO3
5) Toluen + Br2—a/s-> C6H5CH2 + HBr; Toluen + Br2—Fe,to->o,p-Br-C6H4-CH3 + HBr

6) Ancol etylic + CuO-to-> CH3CHO + Cu+ H2O
7) C3H5 (OH)3 (Glixerol) + Na à C3H5 (ONa)3 + 3/2H2O
8) Phenol + Br2 ( dung dịch) à2,4,6 –C6H2Br3(OH) + 3HBr

Câu 2:( 2điểm)
a)Trình bày cách phân biệt ba khí không màu sau đây chứa trong ba bình khí riêng biệt:
Mêtan ( CH4),  Eten ( C2H4), Etin ( C2H2)
Dùng AgNO3/NH3: nhận ra C2H2 à kết tủa vàng
Dùng dung dịch Brom: nhận ra C2H4 à mất màu

b) Người ta điều chế khí X  được bố trí như hình vẽ:
Biết X có thể dùng để điều chế polietien thành phần chính của nhựa PE
a
- Cho biết công thức phân tử của khí X
- Phương pháp thu khí ở hình vẽ trên người ta gọi là phương pháp rời chỗ của nước. Hãy cho biết lí do mà khí X có thể thu bằng phương pháp trên.
-Viết phương trình điều chế khí X trong phòng thí nghiệm.
Khí: C2H4 (etilen); không tan trong nước à thu bằng pp đẩy nước
Pư: C2H5OH –H2SO4 đặc, 170oC à C2H4 + H2O
Câu 3: ( 2 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn m gam hyđrocacbon Y sinh ra 0,63 gam H2O và 0,672 lít CO2 ở đktc  .Biết rằng khi cho Y tác dụng với Clo theo tỉ lệ 1:1 về số mol ta chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo.
a) Xác định công thức phân tử của Y.
b) Viết công thức cấu tạo của Y.
c) Gọi tên của hidrocacbon Y.
CO2: 0,03 mol; H2O: 0,035 mol è Y là ankan: 0,005 mol è số C = 0,03/0,005 = 6 (C6H14); CTCT: (CH3)2CH-CH(CH3)2 2,3-đimetyl butan
Câu 4: ( 2 điểm)
Cho 7,2 gam một ancol đơn chức X, bậc 1 tác dụng với Na dư thu được 1,344 lít khí H2 (đktc).
            a/ Xác định công thức cấu tạo của X. (Cho C = 12, H = 1, O = 16, Na = 23)
            b/ X --H2SO4 đặc --> X1 --+H2O/H+--> X2
Xác định công thức cấu tạo X1, X2 biết X1, X2 là các sản phẩm chính.
H2: 0,06 mol èX: 0,12 mol è MX= 7,2/0,12=60 (C3H7OH); CTCT: CH3-CH2-CH2OH
X1: CH2=CH-CH3; X2: CH3-CH(OH)-CH3

Câu 5: ( 1 điểm)
Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra .
b) Tính  hiệu suất của phản ứng hiđro hoá.
Chọn C2H4 = H2=1 mol è mX = 30 = mY; MY = 20 è nY = 1,5 mol è H2 pư = (1+1) – 1,5 = 0,5 mol è H=50%
Câu 6: ( 1 điểm)
Hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C4H10 và H2. Cho 11,2 lít (dktc) hỗn hợp X qua bình chứa dung dịch brom thấy có 64 gam Br2  tham gia phản ứng. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít X thu được 55 gam CO2 và m gam H2O. Tính giá trị của m.
Quy đổi X( C3H6: x mol, C4H10: y mol, H2: z mol)

Có: x = nBr2 = 0,4 mol; x+y+z = 0,5 mol; Bảo toàn C: 3x+4y = 1,25mol è y =  0,0125; z = 0,0875
Bảo toàn H: H2O = (6.0,4 + 10.0,0125 + 2.0,0875)/2 = 1,35 mol è m=24,3 gam


 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://hoaphothong.net là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

BÀI GIẢNG LUYỆN THI
Xem thêm video bài giảng khác của thầy trên YOUTUBE TẠI ĐÂY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây