Tổng hợp lý thuyết - bài test cuối cùng (Luyện thi THPT quốc gia năm 2018)

Thứ hai - 25/06/2018 05:11
Chúc các em 2K có kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018 nhiều may mắn, thành công.
Để tổng hơp lại 1 lần nữa trước kỳ thi ngày mai. Chúng ta cùng test lại một lần nữa lý thuyết.
Các em down load file đính kèm và theo dõi video hướng dẫn nhé.
Tổng hợp lý thuyết - bài test cuối cùng (Luyện thi THPT quốc gia năm 2018)
TỔNG ÔN LÝ THUYẾT
I. DUNG DỊCH
1. CHẤT ĐIỆN LY, KHÔNG ĐIỆN LY
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. CHẤT LƯỠNG TÍNH
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
3. CHẤT TÁC DỤNG VỚI NaOH, HCl
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
4. MÔI TRƯỜNG DD
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
II. PHÂN BÓN HÓA HỌC
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
III. ANCOL – PHENOL
1. ĐỒNG PHÂN
-ANCOL.............................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
- PHENOL
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. PƯ VỚI Na, NaOH
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
3. PƯ VỚI CuO, t0
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
4. PƯ VỚI DD BROM
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
5. PƯ CHÁY
............................................................................................
............................................................................................
IV. ESTE – LIPIT
1. ĐỒNG PHÂN
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. PƯ XÀ PHÒNG HÓA
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
V. GLUXIT – CACBOHIDRAT
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
VI. AMIN – AMINO AXIT – PEPTIT
1. ĐỒNG PHÂN
............................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. PƯ VỚI HCl
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
3. PƯ VỚI NaOH
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
4. PƯ VỚI HNO2
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
5. PƯ BIURE
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
6. MUỐI CỦA AMIN, AMINO AXIT; ESTE CỦA AMINO AXIT
............................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
VI. POLIME
1. NGUỒN GỐC
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. PHÂN LOẠI
- THEO CẤU TRÚC
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
- THEO PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ
+ TRÙNG HỢP:................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
+ TRÙNG NGƯNG...........................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
- THEO LOẠI
+ POLI AMIT....................................................................
+ POLI ESTE:....................................................................
+ POLI VINYLIC:.............................................................
VII. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI:
1. NGUYÊN TẮC CHUNG..............................................
............................................................................................
2. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ
- TỪ Li à Al:.....................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
- SAU Al:............................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
VIII. ĂN MÒN KIM LOẠI
1. PHÂN LOẠI:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. ĂN MÒN ĐIỆN HÓA:
- ĐIỀU KIỆN:....................................................................
............................................................................................
............................................................................................
VD:
Câu 1: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
   A. 0.                                     B. 1.                                        C. 2.                           D. 3.
Câu 2: Tiến hành bốn thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3; 
- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;
- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.
Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
   A. 1.                                     B. 2.                                        C. 4.                            D. 3.
Câu 3: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Cu; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit H2SO4 loãng, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là
A. 4.                                B. 1.                                 C. 2.                                D. 3.
IX. NƯỚC CỨNG
1. PHÂN LOẠI
- TẠM THỜI......................................................................
- VĨNH CỬU......................................................................
- TOÀN PHẦN...................................................................
2. PP LÀM MỀM NƯỚC
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
* Chú ý: Nước cứng không độc; không làm giảm td của bột giặt và chất tẩy tổng hợp
X. CÂU HỎI THỰC TẾ
Câu 1: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là
   A. vôi sống.                      B. cát.                         C. lưu huỳnh.                        D. muối ăn.
Câu 2: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là
   A. nicotin.                        B. aspirin.                              C. cafein.                               D. moocphin.
Câu 3: Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây?
A. Khí cacbonic.                B. Khí clo.                             C. Khí hidroclorua. D. Khí cacbon oxit.
Câu 4: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là
A. CO và CH4.                    B. CH4 và NH3.                    C. SO2 và NO2.                    D. CO và CO2.
Câu 5: Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch HCl.              B. Dung dịch NH3.                C. Dung dịch H2SO4.            D. Dung dịch NaCl.
Câu 6: Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại các khí đó?       A. NaOH.                   B. Ca(OH)2.               C. HCl.                       D. NH3.
Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, để xử lí sơ bộ một số chất thảidạng dung dịch chứa ion Fe3+ Cu2+ ta dùng lượng
      A. dung dịch muối ăn.  B. ancol etylic.                      C. nước vôi trong.                D. giấm ăn.
Câu 8: Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 (hoặc CuSO4) thấy dung dịch xuất hiện màu đen. Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây?
A. Cl2.                                  B. H2S.                                   C. SO2.                                   D. NO2.
Câu 9: Chất khí X tan trong nước tạo ra một dd làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là             A. NH3.                       B. CO2.                       C. SO2.                       D. O3.
Câu 10: Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày?
      A. N2                              B. CO                       C. CH4                           D. CO2
Câu 11: Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là
   A. penixilin, paradol, cocain.                           B. heroin, seduxen, erythromixin
   C. cocain, seduxen, cafein.                               D. ampixilin, erythromixin, cafein.
Câu 12. Trong c cht sau, cht gây ô nhim không khí có nguồn gc từ kthi sinh hot là
A. CO.                        B. O3.                             C. N2.                             D. H2.
Câu 13. Tác nhân hoá học nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường nước?
A. Các anion:                     B. Các ion kim loại nặng: Hg2+, Pb2+.       
C. Khí oxi hoà tan trong nước.                               D. Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.
Câu 14. Chất nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra sự phá huỷ tầng ozon ?
    A. NO2                              B. CFC                          C. SO2                            D. CO2
Câu 15: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?
     A. Vôi sống (CaO).    B. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O).  C. Đá vôi (CaCO3).   D. Thạch cao nung (CaSO4.H2O).
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai?
 1. Clo được dùng để diệt trùng nước trong hệ thống cung cấp nước sạch.
 2. Amoniac được dùng để điều chế nhiên liệu cho tên lửa.
 3. Lưu huỳnh đioxit được dùng làm chất chống thấm nước.
 4. Ozon trong không khí là nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi khí hậu.
Câu 17: Đối vi bnh nhân thiếu máu, c bác sscung cp cho bnh nhân một loại thuốc bổ máu nhm bổ sung nguyên tố nào sau đây cho cơ thể người bnh?
A.  Nhôm                   B. Km                       C.  Canxi                    D. St
Câu 18: Thành phn chính của đường mía, củ cải đường là:
A.  Saccarozơ            BGlucozơ               C.  Amilozơ               D. Frutozơ
Câu 19: Khi bị ốm mất sức người bệnh được truyền dịch đường để thêm năng lượng. Chất trong dịch đường là:
     A. Mantozơ                   B. Saccarozơ                   C. Glucozơ                      D. Fructozơ
Câu 20: Bột ngọt là muối của:    
     A. axit oleic                   B. axit axetic  C. axit aminoaxetic                        D. axit glutamic
Câu 21: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dng muối  ngm nưc (CaSO4.2H2O) được gọi là
A. Thạch cao khan   B. Thạch cao nung   C. Thạch cao sống                          D. Đá vôi
Câu 22: Ion kim loại X khi vào cơ thể vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiểm với sự phát triển cả về trí tuệ và thể chất con người. Ở các làng nghề tái chế acqui cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ em chậm phát triển trí tuệ, còi cọc vì nhiễm độc ion kim loại này.Vừa qua 5 lô nước C2 và rồng đỏ cũng đã bị thu hồi do hàm lượng ion này vượt mức cho phép trong nước uống nhiều lần. Kim loại X ở đây là
A. Đồng.                         B. Magie.                        C. Chì.                            D. Sắt.
Câu 23: Mùi tanh của cá là hỗn hợp các amin và một số tạp chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu, người ta thường
A. rửa cá bằng giấm ăn.                                      B. ngâm cá thật lâu trong nước để amin tan.
C. rửa cá bằng dung dịch Na2CO3.                                D. rửa cá bằng dung dịch thuốc tím để sát trùng.
Câu 24: Để rửa sạch lọ đã đựng anilin người ta dùng
A. dung dịch NaOH và nước.                              B. dung dịch NaCl và nước
C. dung dịch HCl và nước.                                  D. dung dịch amoniac và nước.
Câu 25: Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khỏe là:
     A. Đồng                             B. Bạc                             C. Sắt                                D. Sắt tây
Câu 26: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta thường nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch.
     A. Muối ăn                        B. giấm ăn                      C. kiềm                            D. ancol
Câu 27: Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin), ta có thể rửa cá với:
     A. nước                              B. nước muối                 C. cồn                               D. giấm
Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
     A. Dùng nước đá khô để bảo quản thực phẩm là phương pháp an toàn nhất
     B. Dùng nước vôi  xử lý các ion kim loại nặng gây ô nhiễm nguồn nước
     C. Để mắt tránh bị khô do thiếu vitamin A nên ăn cà rốt, gấc, cà chua.
     D. Các amin đều không độc, được sử dụng để chế biến thực phẩm.
Câu 29: Cho các phát biểu sau:
(a) Khí CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.
(b) Khí SO2 gây ra hiện tượng mưa axit.
(c) Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon.
(d) Moocphin và cocain là các chất ma túy. Số phát biểu đúng là 
A. 3.                            B. 4.                            C. 2.                           D. 1.
Câu 30: Cho các phát biểu sau:
(a) Để xử lý thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh .  
(b) Khi thoát vào khí quyển , freon phá hủy tầng ozon
(c) Trong khí quyển, nồng độ CO2  vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính.
(d) Trong khí quyển , nồng độ NOvà SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit
   Trong các phát biểu trên , số phát biểu đúng là: A.2               B. 3                 C. 4                 D. 1
XI. TỔNG HỢP
1. PƯ TẠO KẾT TỦA
(1) Đun sôi nước cứng tạm thời.                                       
(2) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.
(3) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.        
(4) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
(5) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.        
(6) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2
7. Dẫn khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.  
(8) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3;
(9) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3;
(10) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaAlO2;
(11) Sục luồng khí NH3 vào dung dịch CuSO4 dư;
(12) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2;
(13) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3.
(14) Cho dung dịch H3PO4 vào dung dịch AgNO3.
(15) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl2
2. PƯ TẠO CHẤT KHÍ
(1) Na2CO3 và AlCl3
(2) HCl và Fe(NO3)2
3) NaHCO3 và NaHSO4
4. (NH4)2CO3 và KOH
5. Cho CaO vào H2O
6. Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH                 
7. Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2
8. Nung NH4NO3 rắn.
9. Cho dung dch KHSO4 vào dung dch NaHCO3.
10. Khí NH­3 cháy trong O2  ................................................................................................................
11. Đốt P trong O2 dư
12. Cho FeS vào dung dịch HCl (loãng).
13. Cho PbS, CuS vào dung dịch HCl (loãng).
15. Urê + nưc vôi trong     
3. PƯ TẠO ĐƠN CHẤT
 1. Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
 2. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.
 3. Dẫn khí H2 dư qua bột CuO đun nóng.
 4. Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.
 5. Nhiệt phân AgNO3.
 6.  Đốt FeS2 trong không khí.
 7. Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.
 8. Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH.
 9.  Cho Si vào dung dịch NaOH.
 10.  Axit HF tác dụng với SiO2.         
 11. Đun nóng dung dịch bão hòa gồm NH4Cl và NaNO2.
 12.  Cho khí NH3 qua CuO nung nóng.
 13. SiO2 + Mg
 14. Ba + H2O.
 15. hòa tan Al trong dung dịch NaOH. 
 16. dd FeCl3 + HI
 17. Dẫn hơi nước qua than nóng đỏ                     
 18. CO và CuO
4. TỔNG HỢP
Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2.
(b) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH.
(c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dch Ba(OH)2.
(d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.
(g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 (phn ứng không thu được cht khí).
Sau khi các phn ứng xy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là
A. 4.                                B. 5.                                C. 2.                                D. 3.
Câu 2. Cho c phát biểu sau:
(a) Đin phân dung dịch NaCl (đin cc trơ), thu được khí H2 catot.
(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CuO đun nóng, thu được Al và Cu.
(c) Nhúng thanh Zn vào dung dch chứa CuSO4 và H2SO4, có xut hin ăn mòn đin hóa.
(d) Kim loi có nhit độ nóng chy thp nht là Hg, kim loi dn đin tốt nht là Ag.
(e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được cht rn gồm Ag và AgCl. 
Số phát biu đúng là
Câu 3. Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy gồm các cht: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl. Scht trong dãy phn ứng được với dung dịch X là
Câu 4: Cho các nhận xét sau về kim loại:
      (1) Các kim loại kiềm đều có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối.
      (2) Tính chất vật lí chung của các kim loại đều do các electron tự do gây ra.
      (3) Al là kim loại lưỡng tính vì vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl.
      (4) Các kim loại Na, K và Al đều có thể tan tốt trong dung dịch KOH ở điều kiện thường.
      (5) Trong thực tế người ta sản xuất Al trong lò cao.
      (6) Trong vỏ Trái Đất, sắt là kim loại phổ biến nhất trong tất cả các kim loại.
Số nhận xét đúng là
Câu 5: Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol các chất tương ứng) và thực hiện các thí nghiệm sau:
   (a) Hỗn hợp gồm Al và Na (1 : 2) cho vào nước dư;                                   
   (b) Hỗn hợp gồm Fe2(SO4)3 và Cu (1 : 1) cho vào nước dư;
   (c) Hỗn hợp gồm Cu và Fe2O3 (2 : 1) cho vào dung dịch HCl dư;            
   (d) Hỗn hợp gồm BaO và Na2SO4 (1 : 1) cho vào nước dư;
   (e) Hỗn hợp gồm Al4C3 và CaC2 (1 : 2) vào nước dư;
   (f) Hỗn hợp gồm BaCl2 và NaHCO3 (1 : 1) cho vào dung dịch NaOH dư.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm hỗn hợp chất rắn tan hoàn toàn và chỉ tạo thành dung dịch trong suốt là
 

Tác giả bài viết: Thầy Thiện - THPT Tân Yên số 1

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://hoaphothong.net là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

BÀI GIẢNG LUYỆN THI
Xem thêm video bài giảng khác của thầy trên YOUTUBE TẠI ĐÂY
 
Thống kê
 • Đang truy cập36
 • Hôm nay5,393
 • Tháng hiện tại222,544
 • Tổng lượt truy cập8,116,272

Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan về website       được bố cục theo cấu trúc, gồm các nội dung chính:   Kỹ năng học tập - chọn nghề Kiến thức hóa học Phần mềm giáo dục Hóa học và ứng dụng Thí nghiệm Hóa học vui Thí nghiệm Hóa học Chuyên đề Hóa học Đề thi -...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây