Bài 2. Bài tập trọng tâm về Nhôm, kim loại kiềm, kiềm thổ

Thứ năm - 29/03/2018 22:43
BÀI TẬP PHÂN LOẠI VỀ KIM LOẠI KIỀM, KIỂM THỔ, NHÔM (1)1. VÍ DỤ MẪUCâu 1(A-13): Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m làA. 17,28 B. 19,44
Bài 2. Bài tập trọng tâm về Nhôm, kim loại kiềm, kiềm thổ
BÀI TẬP PHÂN LOẠI VỀ KIM LOẠI KIỀM, KIỂM THỔ, NHÔM (1)
1. VÍ DỤ MẪU
Câu 1(A-13): Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là
A. 17,28                      B. 19,44                      C. 18,90          D. 21,60
Câu 2:  Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
         A. 5,40                        B. 3,51                     C. 7,02                           D. 4,05
Câu 3. Để hoà tan hoàn toàn 19,225 gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn cần dùng vừa đủ 800 ml HNO3 1,5M. Sau khi pứ kết thúc thu được dung dịch Y và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm N2, N2O, NO, NO2 (N­2O và NO2 có số mol bằng nhau) có tỉ khối đối với H2 là 14,5. Phần trăm về khối lượng của Mg trong X là
            A. 62,55 %                  B. 90,58 %                  C. 9,42 %                    D. 37,45 %
Câu 4: Hòa tan 7,8 gam hổn hợp Al và Mg trong 1,0 lít dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch B và 1,792 lít hỗn hợp hai khí N2; N2O (đktc) có tỉ khối so với H2 =18. Cho vào dung dịch B một lượng dung dịch NaOH 1M đến khi lượng kết tủa không thay đổi nữa thì cần 1,03 lít. Khối lượng muối thu được trong  dung dịch B là:
            A. 50,24g                    B. 52,44g                    C. 58,2g                      D. 57,4g
       
2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1(MH 2018). Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào nưc (dư), thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dch Y. Hp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO(đktc) vào Y, thu được 4,302 gam kết tủa. Lọc kết ta, thu được dung dịch Z chchứa một cht tan. Mt khác, dn từ từ CO2 đến dư vào Y thì thu đưc 3,12 gam kết ta. Giá trcủa m là
A. 6,79.                  B. 7,09.                              C. 2,93.                              D. 5,99.
Câu 2. Cho hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Al, Mg ( có tỉ lệ mol 1:1:2:2). Hòa tan hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp A cần vừa đủ 950 ml dung dịch HNO3 2M sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và V lít hỗn hợp khí ( N2, NO, N2O, NO2) trong đó có hai khí N2 và NO2 có số mol bằng nhau. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 117,2 gam muối. Giá trị của V (dktc) bằng:
A.5,04                         B.7,84                         C.8,86                         D.6,72
Câu 3: Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe và Fe3O4 trong đó O chiếm 26,86% về khối lượng. Hòa tan hết 41,7 gam X cần vừa đủ 1525 ml dung dịch HNO3 1,5M thu được dung dịch Y và 2,24 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối so với H2 là 18,5. Làm bay hơi dung dịch Y thu được m gam muối. Giá trị của m là
            A.162,2 gam               B.64,6 gam                  C.160,7 gam               D.151.4 gam

Câu 4. Cho hỗn hợp X chứa 56,9 gam gồm Fe, Al , FeO, Fe3O4, Al2O3 và CuO. Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 dư thấy có 2,825 mol HNO3 tham gia phản ứng thu được 208,7 gam muối và 2,24 lít (đkc) khí NO duy nhất.Mặt khác,từ hỗn hợp X ta có thể điều chế được tối đa m gam kim loại.Giá trị của M là :  
            A.39,75                                   B.46,2                         C.48,6                         D.42,5
Câu 5: Hòa tan hết 9,1 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg, Zn vào 500 ml dung dịch HNO3 4M thu được 0,448 lít N2 (đktc) và dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau.
  • Phần 1: cô cạn thu được m gam chất rắn khan.
  • Phần 2: tác dụng vừa đủ với 530ml dung dịch NaOH 2M thu được 2,9 gam kết tủa.
Giá trị của m là: A. 25,76                    B. 38,40                      C. 33,79                      D. 32,48
Câu 6 : Hòa tan hết 14,6 gam hỗn hợp gồm Zn và ZnO có tỉ lệ mol 1:1 trong 250 gam dung dịch HNO3 12,6% thu được dung dịch X và 0,336 lit khí Y (đktc). Cho từ từ 740 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được 5,94 gam kết tủa.Nồng độ % của muối trong X là :
            A.14,32                       B.14,62                       C.13,42                       D.16,42
Câu 7: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg,Al,Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y chứa m + 109,4 gam muối và V lít (đktc) hỗn hợp khí X có tổng khối lượng 11,2 gam.Biết rằng khi cho NaOH dư vào Y đun nóng nhẹ thấy có 1,12 lít khí (đktc) thoát ra.Giá trị lớn nhất của V có thể là :
            A.9,5                                       B.8,4               C.6,72                         D.8,75
Câu 8: Lấy 2 mẫu Al và Mg đều nặng m gam cho tác dụng với dung dịch HNO3 dư, để phản ứng xẩy ra hoàn toàn.
            - Với mẫu Al: thu được 1,344 lít khí X và dung dịch chứa 52,32 gam muối
            - Với mẫu Mg: Thu được 0,672 lít khí X và dung dịch chứa 42,36 gam muối                     
Biết  X là khí nguyên chất, các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định m?
            A. 5,508 gam              B. 6,480 gam               C. 5,832 gam              D. 6,156 gam
Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là :
            A.5                              B.1,9                           C.4,8                           D.3,2
Câu 28. Cho 29,64 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(NO3)2, Al, Mg (trong đó số mol Al bằng số mol Mg) tan hoàn toàn trong dung dịch hỗn hợp chứa 1,16 mol KHSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 179,72 gam muối sunfat trung hòa6,72 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 1,9. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X là            
            A. 13,664%.                B. 14,228%.                C. 15,112%.                D. 16,334%.

---------------CÒN TIẾP ----------------
Bài giảng được phát trên được phát trên kênh youtube của thầy tại địa chỉ: https://www.youtube.com/user/thiendongduc. Các bạn học sinh có nhu cầu truy cập địa chỉ trên và nhấn nút ĐĂNG KÝ để thường xuyên cập nhật những video bài giảng mới nhất.
Mọi liên hệ, gửi đến: Thầy Đồng Đức Thiện – Trường THPT Tân Yên số 1 – Tân Yên – Bắc Giang
Fb: https://www.facebook.com/hoaphothong.org; ĐT: 0914.612.679; 0977.995.084
Website: http://hoaphothong.net; http://hoaphothong.org
 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

BÀI GIẢNG LUYỆN THI
Xem thêm video bài giảng khác của thầy trên YOUTUBE TẠI ĐÂY
 
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay3,001
  • Tháng hiện tại55,377
  • Tổng lượt truy cập6,499,768

Giới thiệu về website http://hoaphothong.net

Giới thiệu tổng quan về website       được bố cục theo cấu trúc, gồm các nội dung chính:   Kỹ năng học tập - chọn nghề Kiến thức hóa học Phần mềm giáo dục Hóa học và ứng dụng Thí nghiệm Hóa học vui Thí nghiệm Hóa học Chuyên đề Hóa học Đề thi -...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây